×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin üniversitelerde verilmeye başlanması, en az Cumhuriyetimiz kadar eskiye dayanır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi ve felsefesini anlatan dersler, ilk defa “İnkılâp Dersleri” adıyla 1934 yılında İstanbul Üniversitesinde verilmeye başlanmıştır. Bu derslerin içeriği, Cumhuriyet ideolojisini diğer çağdaş ideolojilerle karşılaştırmaya imkân verecek şekilde düzenlenmişti.

1942 yılında 4204 sayılı yasa ile ders, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bağlı kurulmuş Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü sorumluluğunda verilmeye başlanmıştır. Bundan sonra dersin tarih disiplini içinde bilimsel yapıda incelendiği görülmektedir.

Dersin adı müteakip yıllarda “Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi”, “Türk Devrim Tarihi”, “Türk İnkılap Tarihi” olarak değiştirilmiş, en son 1981 yılında “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” adı verilmiştir.

Temel görevi üniversitemizde bu dersin verilmesini koordine etmek olan AAUM; Atatürk ilke ve inkılaplarının anlaşılması, benimsenmesi ve Cumhuriyet tarihimizin çeşitli yönleriyle öğrenilmesi ve özümsenmesi amaçlarıyla, bilimsel faaliyetler de düzenlemektedir.

Bilindiği üzere, alanında donanımlı, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliğini kanıtlayabilecek genç bireylerin yetişmesinde tarih bilgisi ve bilincinin de teşekkül etmesinin önemi büyüktür.

AAUM olarak; Atatürk ilke ve inkılaplarının ve Cumhuriyet tarihimizin temellerinin ve ruhunun iyi öğretildiği ve özümsendiği, çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı sunan Üniversitemizde; kendisine, ülkesine ve çevresine karşı sorumluluk anlayışı oluşmuş genç bireylerin yetiştiğine inancımız tamdır.